Watch Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 1 - Episode 1

Add to Watchlist

Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 1
Boruto Uzumaki, the son of the village leader, saves a boy named Denki Kaminarimon, who's being picked on by bullies.
First Aired: April 5, 2017 - 24 Minutes Runtime
Yûko Sanpei, Kokoro Kikuchi, Kenshô Ono, Ryôko Shiraishi, Yûko Sanpei, Kokoro Kikuchi, Kenshō Ono, Ryoko Shiraishi, Hidenori Takahashi, Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Saori Hayami, Showtaro Morikubo, Chihiro Ikki, Natsumi Yamada, Sara Matsumoto, Jun Miyamoto, Shinya Hamazoe, Keisuke Machiya, Hirokazu Sekido, Takahashi Wataru, Junji Iki, Yô Tokinaga
9.0/10
Ad
i
 

Also starring Yûko Sanpei

Also starring Yûko Sanpei

Watch Boruto: Naruto Next Generations - Episode 1 (s1 e1) Online - Watch online anytime: Buy, Rent

Boruto: Naruto Next Generations, Season 1 Episode 1, is available to watch and stream on TV Tokyo. You can also buy, rent Boruto: Naruto Next Generations on demand at Amazon, Hulu, Microsoft Movies & TV, Google Play, Apple TV online.